Bestuur

De geschiedenis van Salve Mundi

Het eerste bestuur (2017-2018)

Naast de twee oprichters bestaat het bestuur uit nog vier andere leden. Rex Treurniet als penningmeester en Carmen Bijlaart, Chiel Schrijvers en later ook Mitchell Vermeulen als algemeen bestuurslid. Dit zestal is verantwoordelijk voor het eerste jaar van Salve Mundi en haar daverende succes. Voor de vereniging officieel was telde deze al 70 gemotiveerde leden, welke geduldig door het eerste halfjaar van de vereniging heen zijn gekomen. Dit was een tijd van lang afwachten omdat het bestuur simpelweg te druk was met het opzetten van de vereniging. Het eerste bestuur heeft het contract gesloten met de stamkroeg Villa Fiësta, een van de betere intro's in de afgelopen vijf jaar georganiseerd, een wekelijkse bijles opgezet die op zijn drukst 3 klaslokalen opvulde, een aanspreekpunt gecreëerd voor de dames op de opleiding, de studievereniging opgezet, verscheidene feesten gegeven, en nog veel meer.

Vanaf links: Chiel, Mohammed, Carmen, Luuk en Rex. Totop heden is het nog onduidelijk waar ze precies naartoe keken.

Het huidige bestuur

Michelle Groenendijk

Joshua van Gompel

Als een van de eerste leden is Joshua er al heel lang bij. Hij was aanwezig als organisator van de eerste georganiseerde introductie in 2017 en is hij al lang actief voor de vereniging met hart en ziel. Na 1,5 jaar gezocht te hebben naar zijn plek, heeft Joshua toch besloten om een functie binnen het bestuur aan te nemen. Hij neemt de plek als vicevoorzitter waarmee hij ervoor gaat zorgen dat de commissies altijd met de juiste visie van het bestuur aan de slag gaan. Daarnaast helpt hij de voorzitter met het duidelijk maken van de punten. Joshua is een goede aanwinst voor het nieuwe bestuur.

Bastiaan Verhaar

Bastiaan Verhaar is pas sinds kort een student op ICT, maar heeft al ervaring op het gebied van penningmeesterschap. Zelfs in zijn persoonlijke kringen is hij altijd bezig met de geldzaken als het gaat over vakanties en uitjes. Hij is iemand die gefocust op geld, maar vooral de duidelijkheid van de zaken er omheen. Vanaf het moment dat Bastiaan toegang kreeg tot de financiën werd er met een kritische blik gekeken naar de huidige stand van zaken. Direct had Bastiaan opmerkingen over mogelijke verbeteringen. Zijn scherpe blik op geldzaken maakt hem de juiste kandidaat voor de rol als nieuwe penningmeester binnen de studievereniging.

Arno van Kessel

Mike Kotte

Alex van Dijk