Kascommissie

De kascommissie is een kleine commissie, maar wel een belangrijke. Zij controleren ofdat het bestuur netjes met de financieen van de vereniging om gaat. Jaarlijks schrijven zij een rapport.


Jeremy Muller
Stijn van Eekelen
Mark Hendrikx