Kascommissie

De kascommissie is een kleine commissie, maar wel een belangrijke. Zij controleren ofdat het bestuur netjes met de financieen van de vereniging om gaat. Jaarlijks schrijven zij een rapport.


Commissieleider
Mark Hendrikx
Tjerk van Gerwen
Stijn van Eekelen
Quint Legius
Vincent Bok